Mă întrebam ieri cu Mariana la ce dracu folosește Livretul de Familie de ne tot împiedicăm de el prin casă. Și am căutat pe google și am găsit:

Livretul de familie este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr.495/1997. Conform acestui act normativ,livretul de familie este documentul care cuprinde principalele date cu privire la componenta familiei, filiația copiilor și situația lor juridică față de reprezentanții legali.

Livretul de familie se eliberează cu ocazia oficierii căsătoriei sau la cerere. Actualizarea datelor din livretul de familie este obligatorie şi se face de către serviciul de stare civilă, la cererea reprezentantului familiei, pentru orice situaţie aparută ulterior emiterii documentului care se refera la naşterea unui copil, decesul unei persoane din familie, schimbarea numelui sau a prenumelui.

Înscrierile în livretul de familie se fac numai de către serviciul de stare civilă al consiliului local în a cărui rază teritorială are domiciliul reprezentantul familiei.

Mama sau tatăl care nu sunt căsătoriţi primesc livret de familie dacă se regăsesc într-una din umătoarele situaţii: este persoană singură, necăsătorită, văduvă sau divorţată şi copiii acesteia domiciliază cu ea si se află în întreţinerea sa.

Reprezentantul familiei are următoarele obligații cu privire la livretul de familie:

  • sa îl păstreze și sa evite pierderea, distrugerea sau deteriorarea;
  • sa nu îl încredințeze persoanelor neautorizate ori sa îl dea spre păstrare sau în gaj;
  • sa nu facă modificări, adaugari sau mențiuni din proprie inițiativă;
  • să solicite, în scris, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, acordarea unui duplicat în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării;
  • sa anunțe, în scris, în cel mult 15 zile, la serviciul de stare civilă al consiliului local din raza teritorială de domiciliu, schimbările de natura sa conducă la modificarea dreptului la alocația suplimentară pentru familiile cu copii.

Eu de aici înțeleg că este un act prin care să ții evidența familiei, în caz că nu mai știi exact câți copii ai, cine a mai apărut sau cine a mai dispărut.

Altfel, e mai inutil decât certificatul de naștere, pentru că de ăsta nu ai nevoie niciodată, nicăieri. Sau cel puțin nouă nu ne-a trebuit la absolut nimic până acum.

Este incredibil cum în 2021 nu ne putem face viața mai ușoară și să avem un singur document care să ne ateste existența, competența ( permis auto), faptul că ne-am născut ( în loc de certificatul inutil de naștere) și faptul că avem asigurări, contribuții, avem sau nu cazier judiciar. E suficient CNP-ul, pentru toate astea.